نام کاربری: رمز عبور:

اعضای دومین دوره شورای عالی

ردیف نام و نام خانوادگی استان رشته کارشناسی
ردیف نام و نام خانوادگی استان رشته کارشناسی
1 دکتر مرتضی محمدخان تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
2 دکتر رضا مکنون تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
3 مجتبي بهرامعلي تهران حسابداری و حسابرسی
4 سید مهدی هدایتی تهران حسابداری و حسابرسی
5 محمدحسین آبادی خراسان رضوی راه و ساختمان و نقشه برداری
6 شکرالله خوروش اصفهان وسائط نقلیه زمینی
7 مهندس هدايت اله مهجوري مازندران کشاورزی و منابع طبیعی
8 عبدالعزيز رشيدزاده آذربایجانغربی حسابداری و حسابرسی
9 هادی پیشوائی تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
10 علی پور کاشانی گیلان برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
11 علی حسین زاده ستوبادی آذربایجانشرقی کشاورزی و منابع طبیعی
12 دکتر رضا عليپور تهران برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
13 کیومرث سپهری کرمانشاه حوادث ناشی از کار
14 محمدشهاب گنابادی تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
15 نورالله صلواتی اصفهان راه و ساختمان و نقشه برداری
16 سیدجوادقائمی فارس کشاورزی و منابع طبیعی
17 طهماسب مظاهری تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
18 مرتضی شاابوئی یزد راه و ساختمان