نام کاربری: رمز عبور:
 • اخبار شورای‌عالی
 • اخبار استان‌ها
 • اخبار آزمون
 • مجله کارشناس
 • نظامنامه‌ها و بخشنامه‌ها
 • توجه*****توجه

  توجه*****توجه

  دوشنبه، 13 خرداد 1398 - ساعت 16:39

  به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 می‌رساند، انتشار هرگونه آگهی مبنی بر برگزاری آزمون به هر طریق دیگر جز سایت رسمی شورای‌عالی کارشناسان...

 • قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  شنبه، 1 اردیبهشت 1397 - ساعت 00:00

  متقاضیانی که در مهلت تعیین شده موفق به ثبت اینترنتی اطلاعات فرآیند گزینش نشده‌اند، می توانند جهت تکمیل فرآیند و ارسال اطلاعات از تاریخ 97/2/1 لغایت 97/2/7 با...

 • قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  سه شنبه، 24 بهمن 1396 - ساعت 15:46

  آخرین مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش به پایان رسیده است. مراحل بعدی فرآیند گزینش متعاقبا اعلام میگردد. کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری...

 • قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  دوشنبه، 16 بهمن 1396 - ساعت 15:45

  باتوجه به پایان یافتن فرصت ثبت نام، متقاضیانی که موفق به ثبت کامل اطلاعات و همچنین درج فرمهای درخواستی (اعم از فرم سه برگی کمیسیون ماده13، فرمهای وثاقت و سوابق...

 • قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  دوشنبه، 16 بهمن 1396 - ساعت 15:43

  هر داوطلب می بایست مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب 0218734841004 نزد بانک ملی به نام شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت انجام فرآیند گزینش واریز نموده و...

 • قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  دوشنبه، 16 بهمن 1396 - ساعت 15:21

  متقاضیانی که موفق به ثبت نام و تکمیل فرمها نشده‌اند، میتوانند برای آخرین بار از تاریخ 96/11/17 ساعت 12 ظهر لغایت 96/11/23 نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها...

 • قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

  یکشنبه، 15 بهمن 1396 - ساعت 15:43

  مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش و همچنین اخذ فرمهای استعلامات سه گانه به پایان رسیده است. مراحل بعدی گزینش متعاقبا اعلام خواهد شد. کمیسیون ماده13 قانون کانون...